EKPK Böj

NORDrect

Böj med rätvinkligt ytterhörn. Förstyvad med en ledskena när sidan a > 800.
När vinkeln ≤ 45° används ingen ledskena.
Standardradien är 100 mm.

Fredrik Berg

Säljare/ verksamhetsansvarig