EKPK Böj

NORDrect

Böj för rektangulära kanaler med rätvinkligt ytterhörn. Förstyvad med en ledskena när sidan a > 400. När vinkeln ≤ 45° används ingen ledskena.