EKP Böj

NORDrect

Böj med rundat ytterhörn, förstyvad med en ledskena när sidan a > 800.
När vinkeln ≤ 45° används ingen ledskena.
Standardradien är 100 mm.

Fredrik Berg

Säljare/ verksamhetsansvarig