EKN Förskjutning

NORDrect

Förskjutningar används för anpassning till horisontella eller vertikala avvikelser i ventilationssystemet. Förskjutningens längd beror på dess storlek. De mått som anges i tabellen bör föredras, eftersom förhållandet mellan höjd a, förskjutning s och längd l är viktigt. Annars kan en för tvär förskjutning begränsa luftflödet.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt