EKM T-stycke

NORDrect

T-stycken används för att dela kanalen i två olika riktningar. T-Styckets sidomått (a, c, d) kan anges med olika mått.
Standardradie on 100 mm.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt