RVC Kombinerat ytterväggsgaller för tilluft och frånluft

Produkt kode: RVC - R d

RVC – En kombinerad tillufts- och frånluftsdon som är avsedd att installeras i en yttervägg.

• Kompakt design – gör det möjligt att placera luftintag och luftutblås på samma yta i ytterväggen
• Långt riktad luftström för utblåset – undviker att förorenad luft hamnar i zonen för luftintag
• Luftintagskammare – avskiljer effektivt nederbörden från uteluften
• Lågt motstånd – minskar fläktarnas energiförbrukning
• Förzinkat stål behandlat med polyesterlack – borgar för hög väderbeständighet.

Frånluft  plats R-höger
L-vänster
Nominella mått 125-500 mm
Material Zn, H, ZM
Färgkod standard färger RAL 7000 (ljus grå) and RAL 9010 (ren vit)
(Alla RAL-färger)