NORDduct

Runda kanaler

NORDduct-systemet består av spirokalaner, böjar, kopplingar, övergångsrör, påstick, T-stycken, kanalavslut och inlopp. NORDducts runda kanaler och detaljer är tillverkade i enlighet med EVS-EN 1506:2007. NORDducts kanaler och detaljer uppfyller kraven för täthetsklass D, förutsatt att produkterna monterats i enlighet med anvisningarna.

NORDducts kanaler och detaljer har renhetsklass M1.